پاییز در کافه ری‌را

0
170

مدّتی باران و تاریکی را گوش کردم. چه لذّتی دارد از فردای نیامده نترسیدن، گوش به باران دادن، چای درست کردن، پادشاه وقت خود بودن …
#کافه‌_ری‌را
.
#شاهرخ_مسکوب | روزها در راه…

بیخیال شدم

Please enter your comment!
نام خود را وارد کنید