کافه ری‌را: آواز محمدرضا شجریان بیات زند

0
73

کافه ری‌را: آواز محمدرضا شجریان بیات زند

آواز محمدرضا #شجریان -اجرایی #خصوصی در بیات زند

آواز محمدرضا #شجریان درجریان بازدید ایشان از آثار باستانی تخت سلیمان تکاب

اجرایی #خصوصی در بیات زند

نسخه‌ی رنگی و کامل جایگزین شد

درمیخانه ببستند
خدایا مپسند
که در خانه‌ی تزویر و ریا بگشایند

بیخیال شدم

Please enter your comment!
نام خود را وارد کنید