روال عادی عبدالله عاج برین

0
59

عبداله عاج برین رفیق سالهای دور و دیر کافه نشینی من است. ۱۵سال پیش انگار همین دیروز بود. تو کافه میدیدمش،توی پارک، توی خیابان هربار با یک نمایشنامه،
او تمام هم و غمش تیاتر است. سالهای جوانی اش را در تماشاخانه ها و کافه ها با تیاتر عشق بازی کرد.
تنها گناهش اینست که بچه شهرستانست. اینجا کسی براای او و استعدادش و سواد و تسلط او اعتباری قایل نیست.
از بین تیاتریهای قزوین تنها او بود که به آنچه لیاقتش را دارد نرسیده.
او بعد از چندسال تصمیم گرفته دوباره کاری روی صحنه ببرد. باز هم سراغ لقمه گلوگیری رفته. بعداز دورنمات حالا ژان کلود کریر و نمایشنامه خوبش بهانه یک اجرای تازه شد.
از آذر ۹۷ هرشب ساعت ۱۹ همان سالن همیشگی.
هوای عبداله را داشته باشید. هوای او و تیاتر شریفش را که با سرمایه رانتخواران ژست حمایت از #بینوایان را نمیگیرد!
م.ت.ا

بیخیال شدم

Please enter your comment!
نام خود را وارد کنید