روایتی از قیصر امین‌پور

0
14

قیصر امین پور را دوست دارم!
نه بخاطر شعرش که الگوی مترقی شعر زمانه خود نبود. بخاطر معرفتش! و رفتار نجیبانه ای که از خود نشان داد.
یکبار بیشتر ندیدمش! اما از آنها بود که همان یکبار همصحبتی برای یک عمر کافیست!
سکوت مومنانه قیصر به ناهمواریهای روزگار نشان میداد فرق رفتار اصیل او را بایار سالیان جنگش محسن مخملباف!
قیصر مسءله هایش را در دلش نگه داشت و خیره به چشمانم گفت: قدر همین سید را هم ندانستید!
او هرگز آدم صف اول نبود. میگفت ما دیر فهمیدیم کیمیای شفیعی کدکنی چقدر عیارش بالاست! قیصر انقلابی فهمیده بود اسلاف سناتورش در دانشکده ادبیات نظیر خانلری و فرونزانفر چرا باید محترم باشند.
نمیدانم امثال او وسیدمرتضی آوینی اگر میماندند کارشان بکجا میکشید؟ ولی میدانم شهرام شکیبا و علیرضا قزوه نمیشدند! مخملباف که هرگز!

 

 

 

 

 

بیخیال شدم

Please enter your comment!
نام خود را وارد کنید