آدمهای کافه ری‌را: مجتبی محمودی

0
45

#آدمهای_کافه_ری_را
این مجتبی ست. ۳۶ساله،مستندساز و مدیر تولید.
مابهش میگیم محمودی! و نوشتن از محمودی کار راحتی نیست.
محمودی شیفته تاریخ معاصر و شهر قزوینه
متخصص تامین نیروی انسانی و شکارچی عناصر کارآمده
سالهاست برای این شهر و تاریخ و فرهنگش سند،فیلم و داده های تاریخی جمع آوری کرده
محموی یه #پرسه_زن حرفه ای هم هست
محمودی فوق العاده بذله گو و بسیار شوخ طبعه! دایره مطالعاتش وسیعه و یاد ندارم که فیلم یا اثری مرتبط باسینمارو بهش گفته باشم که نشناسه.
محمودی رو باید از نزدیک دریافت! 😀
.

بیخیال شدم

Please enter your comment!
نام خود را وارد کنید