سرویس صبحانه (کافه ری‌را)

 

.

صبحانه کلاسیک ایرانی:

 

 

.

صبحانه سنتی (کلاسیک) ایرانی

سرویس شور

نان – پنیر – گوجه – خیار – گردو – سبزیجات – چای دمی ایرانی