کلدبرو را بیشتر بشناسید

آیس کافی یکی از انواع نوشیدنیهای موسوم به کلدبرو است که پیشینه استفاده از آن به مناطق گرمسیر و استوایی باز میگردد. مدتی است که موج قهوه کلدبرو ( Cold Brew ) به راه افتاده است. آیس کافی...
ازدست ندهید...
بار سرد کافه ری‌را

تازه‌ها